فرصت های شغلی
دپارتمان انتخابی
دپارتمان طراحی
اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
شماره شناسنامه
جنسیت
وضعیت تأهل
تاریخ تولد
/
/
تابعیت
دین
مذهب
دوره های آموزشی و گواهینامه ها
نام دوره
مدت دوره (سال)
نام مرکز آموزش
تاریخ برگزاری
/
/
گواهینامه
هیچ دوره آموزشی در لیست وارد نگردیده
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
نام مرکز آموزش
تاریخ شروع
/
/
تاریخ خاتمه
/
/
هیچ سوابق تحصیلی در لیست وارد نگردیده
سوابق شغلی
نام شرکت
عنوان شغلی
شروع همکاری
/
/
پایان همکاری
/
/
علت ترک شغل
سابقه بیمه
هیچ سوابق شغلی در لیست وارد نگردیده
آشنایی با زبان خارجی
نام زبان
سطح خواندن
سطح نوشتن
سطح مکالمه
هیچ زبان خارجی در لیست وارد نگردیده
آشنایی با نرم افزار
نام نرم افزار
میزان آشنایی
هیچ نرم افزاری در لیست وارد نگردیده
اطلاعات تماس
محل سکونت
استان
شهر
آدرس
کد پستی
شماره تلفن ثابت 1
کد شهر
شماره تلفن
شماره تلفن ثابت 2
کد شهر
شماره تلفن
شماره تلفن همراه
شماره فکس
آدرس ایمیل
میزان خالص حقوق درخواستی
ریال
شغل درخواستی مورد نظر
شماره آگهی استخدام
نشانی دفتر مرکزی:
نیاوران,تنگستان چهارم ,مجتمع حیات سبز ,بلوک A اداری, طبقه پنج ,واحد ۵۰۹
مدیریت
خدمات
سفارشات
©2023 Persian Textile, All Right Reserved